Ønsker man at handle online, er der desværre kun mulighed for at bestille via mail.

Vi arbejder på at få lavet en webshop, men pt. er ovenstående desværre eneste mulighed.

 

Det meste af sommeren 2019 er vi at finde på div. messer rundt omkring i landet, fx Mit Hjem er Mit Slot, Ledreborg Livsstilsdage, CPH Garden og mange flere. Vi ligger mere information om hvor vi er, og datoer op på vores FaceBook og Instagram side. Men skriv endeligt til os hvis du har spørgsmål.

Det er også muligt at komme forbi vores adresse på Østerbro – dog kun efter aftale, da vi ikke har en fysisk butik med faste åbningstider.